Контакти

 (Подробна карта )

 


  42 бул.Трети март
7000 Русе
България
  Тел.: +359 82 820 202;
  Факс: +359 82 820 200;
 

E-mail: mail@rubolt.com