Продукти - Полимербетон


 

 

 


От 2003 година „Руболт” АД, град Русе обособява производство на изделия от полимербетон: капаци тежък тип за улични шахти; решетки за улични оттоци; капаци лек тип за тротоарни шахти; дренажни канали; изделия за строителството (первази, прагове и др.)

            Полимербетонът е съвременен материал, съчетаващ предимствата на пластмасата, метала и бетона. По същество представлява композитен материал, получен чрез напълване на течна ненаситена смола с инертни пълнители с различен гранулометричен състав. Този композитен материал, заедно с подходяща арматура, има много добри физико-химични и механични показатели: специфично тегло 1100 до 4000 кг/куб.м.; якост на натиск – до 150 МРа; модул на еластичност – до 3х104 МРа; работа в широк температурен диапазон (- 50 – + 80оС); износоустойчивост и демпферираща способност; устойчивост на слънчева радиация; корозионноустойчивост (сол, луга, киселини), електронепроводимост.

Предимствата на изделията от полимербетон са много добрият външен вид, атрактивната цена и факта, че не представляват никакъв интерес като вторична суровина. За всяко изделие има разработена и изпитана подходяща арматура. Например в капаците от тежък тип „ВиК” се влага арматура със сечение ф12мм. и тегло повече от 11 кг. Двете компоненти осигуряват якостта на изделията.


Изделията са изработени съгласно изискванията на БДС, а след приемането на европейските нормали, по EN 124. За всяко от произвежданите от „Руболт” АД изделия дружеството притежава протоколи от проведени изпитания в независими акредитирани лаборатории.

 

 

Kапаци за улични и тротоарни шахти, решетки за улични оттоци, ограничители за паркинг
Дренажни системи
Подпрозоречни первази